THE DEVELOPMENT OF WELSH HERALDRY - VOLUME IV

The fullest scholarly analysis of the development of heraldry in Wales. Volume IV extends the period covered by volumes I to III to about 1700, and brings together additional material for the earlier period. Additional appendices include a list of suitable terms for blazoning arms in Welsh

Pages:  395

Y dehongliad ysgolheigaidd llawnaf o ddatblygiad herodraeth yng Nghymru. Mae Cyfrol IV yn ymestyn y cyfnod a gafodd sylw yng nghyfrolau I i III hyd tua 1700, ac yn dwyn ynghyd ddeunydd ychwanegol ar gyfer y cyfnod cynharach. Mae atodiadau ychwanegol yn cynnwys rhestr o dermau addas ar gyfer egluro arwyddion arfbeisiau yn y Gymraeg

395 o Dudalennau

£50.00 -