TOTE BAG - CARIADBAG TOTE - CARIAD

This heavy weight canvas bag is decorated with a love heart and kissing couple, and the words Cariad (Love).  With long handles so can be carried over the shoulder.  To keep your product in its best condition, please follow these care instructions; hand wash only, do not tumble dry, cool iron.

Bag Size: 41cm x 39cm

Mae'r bag cynfas pwysau trwm hwn wedi'i haddurno efo delwedd o galon cariad a phâr yn cusanu, efo'r geiriau Cariad. Gyda dolenni hir fel y gellir ei gario drosodd yr ysgwydd. I gadw eich bag yn ei gyflwr gorau, dilynwch y cyfarwyddiadau gofal hyn; golchi a llaw yn unig, peidiwch roi mewn peiriant sychu dillad, defnyddiwch haearn smwddio oeraidd.

Maint y Bag: 41cm x 39cm

£9.00 -