Tracing your Shipbuilding Ancestors

This practical handbook is for anyone who wants to learn about the life of a shipbuilder and his family.  The book traces shipbuilding from its development in the medieval period, to its peak in the nineteenth and early twentieth centuries and on into the present day.  Shipbuilding employed tens of thousands of workers, so a large proportion of the population today has some connection with it.   An invaluable guide for family and local historians and for readers with a more general interest in shipbuilding.

Pages:  130

Mae'r llawlyfr ymarferol hwn ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu am fywyd adeiladwyr llongau a'i deuluoedd. Mae'r llyfr yn olrhain adeiladwyr llongau wrth ei ddatblygiad yn y cyfnod canoloesol, hyd at ei anterth yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif ac ymlaen i heddiw. Cyflogir degau o filoedd o weithwyr fel adeiladwyr llongau , felly mae cyfran fawr o'r boblogaeth heddiw a rhyw gysylltiad ag ef. Canllaw gwerthfawr ar gyfer haneswyr teulu a lleol ac ar gyfer darllenwyr sydd â diddordeb mwy cyffredinol mewn adeiladwyr llongau.

Tudalennau: 130

£12.99 -