Tracing your Trade & Craftsman Ancestors

Almost all of us have a tradesman or craftsman – a butcher, baker or candlestick maker – somewhere in our ancestry, this book is the perfect guide to finding out about about their lives, their work and the world they lived in. It also explains the many sources you can go to in order to discover more about them and their families. 
Fascinating reading for anyone who is researching the social or family history of trades and crafts.

Pages:  214

Mae bron pob un ohonom a masnachwr neu grefftwr - cigydd, pobydd neu wneuthurwr canhwyllbren - rhywle yn ein hachau, mae'r llyfr hwn yn ganllaw perffaith i ddod i wybod am eu bywydau, eu gwaith a'r byd y maent yn byw yn. Mae hefyd yn egluro'r llawer o ffynonellau er mwyn darganfod mwy amdanynt a'u teuluoedd. Ddeunydd darllen difyr i unrhyw un sy'n ymchwilio hanes cymdeithasol neu deuluol o grefftau a chrefftau.

214 o dudalennau

 

£14.99 -