SANTES DWYNWEN CARD - CARU CHDICERDYN DYDD SANTES DWYNWEN - CARU CHDI

An individually wrapped card with matching envelope.  This card is blank inside for you to write your own message.  Card size:  12.5cm x 12.5cm

Cerdyn wedi'i lapio'n unigol gydag amlen.  Mae'r cerdyn hwn yn wag tu fewn i chi i ysgrifennu neges eich hun. Maint y cerdyn: 12.5cm x 12.5cm

£2.20 -