VALLEY OF SONG DVD

Cliff Gordon's celebrated play Choir Practice is brought to life in this British comedy classic.  Having spent 5 years in London, Geraint Llewelyn returns home to the Welsh village where he grew up, to become a choirmaster of the local church.  Finding difficulty picking a soloist, results in much hilarity that begins to effect the whole village.  The choir may have voices of angels, but certainly not the patience to match!  Starring Mervyn Johns, Clifford Evans and Maureen Swanson

Running time:  71 minutes

Mae drama hyglod Cliff Gordon yn dod yn fyw yn y comedi clasurol Prydeinig yma.  Ar ôl gwario 5 mlynedd yn Llundain, mae Geraint Llewelyn yn dod gatref i'r pentre’ yng Nghymru lle caeth e dwyn lan, i ddod yn gôr-feistr o'r eglwys leol. Mae e'n cael anhawster pigo unawdydd, mae hyn yn arwain at lawer o ddoniolwch sydd yn effeithio'r pentre’ i gyd. Efallai mai lleisiau o angylion sydd efo'r côr hwn, ond dim yr amynedd i gyd-fynd! Gyda Merfyn Johns, Clifford Evans a Maureen Swanson

Amser rhedeg: tua 71 munud

£16.99 -