WALES POSTER ART - CALENDAR 2019CALENDR 2019 - WALES POSTER ART

Step back in time each month with a nostalgic poster from the heyday of railway travel, depicting famous scenes from around Wales.  The Wales Poster Art calendar for 2019 showcases a timeless collection of images taken from the National Railway Museum's artwork archive, along with spacious date lists for all your daily commitments.   Sold in support of the National Railway Museum. Includes postal envelope.

Camwch yn ôl mewn amser bob mis gyda phoster o ddyddiau teithio rheilffyrdd, gan ddarlunio golygfeydd enwog o Gymru. Mae calendr Wales Poster Art 2019 yn arddangos casgliad o luniau o'r archif gwaith celf yr Amgueddfa Rheilffordd, gyda digon o le i chi ysgrifennu ymrwymiadau dyddiol eich hun.  Gwerthwyd i gefnogi Amgueddfa Genedlaethol y Rheilffyrdd. Yn cynnwys amlen i bostio.

 

 

£8.99 -