WALES STATIONERY KITPECYN DEUNYDD YSGRIFENNU CYMRU

This Stationery Kit is ideal for kids to use at school or at home, it contains a pencil, ruler, eraser, sharpener and a zip-up pencil case.  All the items are emblazoned with a Welsh Dragon and the words Cymru/Wales.  This set is an ideal gift at a competitive price.

Size of Pencil Case:  20.5cm x 10cm

Mae'r Pecyn Deunydd Ysgrifennu hwn yn ddelfrydol ar gyfer plant i'w defnyddio yn yr ysgol neu gartref, mae'n cynnwys pensil, pren mesur, rhwbiwr, miniwr a cas bensiliau efo sip. Mae'r holl eitemau wedi cael eu haddurno gyda Draig Goch a'r geiriau Cymru/Wales. Mae'r set hon yn anrheg ddelfrydol am bris cystadleuol.

Maint y Cas Pensiliau: 20.5cm x 10cm

£2.00 -