"WELL READ" - 100% SILK TIE"WELL READ" - TEI 100% SIDAN

This tie features a unique pattern of colourful books and pens on an ivory background.  A perfect gift for librarians, teachers, and students.  The tie is 56 inches long and is 3.5 inches wide.

Mae'r tei hwn yn dangos patrwm unigryw o lyfrau ac ysgrifbinnau lliwgar ar gefndir ifori. Anrheg berffaith ar gyfer llyfrgellwyr, athrawon, a myfyrwyr. Mae'r tei yn 56 modfedd o hyd ac mae'n 3.5 modfedd o led.

£29.99 -