WELSH COASTLINES 2019 CALENDARCALENDAR 2019 - WELSH COASTLINES

Journey around Wales with this stunning calendar for 2019.   Enjoy the beautiful variation of the coastline of Wales with these twelve stunning images from leading photographers, displaying a mix of quaint Welsh fishing villages, lonely lighthouses and rugged, wild cliffs.   The calendar has a space for notes on every day and a punched hole for easy display.

Calendar Size:  30cm x 30cm

Teithiwch o gwmpas Cymru gyda'r calendr syfrdanol hwn ar gyfer 2019. Mwynhewch yr amrywiaeth hardd o arfordir Cymru gyda'r deuddeg delwedd drawiadol hyn gan brif ffotograffwyr, gan arddangos cymysgedd o bentrefi pysgota Cymreig, goleudai unig a chlogwyni gwyllt a garw. Mae gan y calendr le ar gyfer nodiadau bob dydd a thwll ar gyfer arddangos yn hawdd.

Maint y Calendr: 30cm x 30cm

£9.99 -