You can contact us by email, telephone or post.

We will respond to you on the same day or as soon as possible after receiving contact from you:

Email:                shop@llgc.org.uk

Telephone:      +44 (0)1970 632 548

Post:                The National Library of Wales

                          Aberystwyth

                          Ceredigion

                          SY23 3BU

                          United Kingdom

The National Library of Wales appreciates your views regarding our shop, and would welcome your suggestions and comments.

Medrwch gysylltu â ni ar y ffôn, e-bost neu drwy'r post.

Ymatebwn i chi ar yr un diwrnod neu cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn cyswllt oddi wrthych:
E-bost:            siop@llgc.org.uk


Ffôn
:               +44 (0) 1970 632 548


Post
:               Llyfrgell Genedlaethol Cymru
                       Aberystwyth
                       Ceredigion
                       SY23
3BU
                       Y Deyrnas Unedig

Mae
Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gwerthfawrogi eich barn ynghylch ein siop, a byddem yn croesawu eich awgrymiadau a'ch sylwadau.