COASTER - KING'S HALL, ABERYSTWYTHMAT DIOD - NEUADD Y BRENIN, ABERYSTWYTH

The National Library of Wales hold a remarkable collection of old photographs of Aberystwyth.  With a high gloss, durable heat resistant finish, you can put your drink down in style - a great affordable present!  This item is exclusive to the National Library of Wales.

Size of coaster - 9cm x 9cm

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru gyda chasgliad hynod o hen ffotograffau o Aberystwyth. Gyda gorffeniad sglein uchel sy'n gwrthsefyll gwres, allwch roi eich diod lawr mewn steil - anrheg fforddiadwy wych! Mae'r eitem hon yn gyfyngedig i'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Maint y mat diod - 9cm x 9cm

£3.00 -