CREDIT CARD MAGNIFIERCHWYDDIADUR - CERDYN CREDIT

This handy slim credit card sized magnifier fits easily into your pocket or bag, it's excellent for reading small type. It also cleverly clips on to mark your page. Each one is protected by a soft plastic wallet.

Mae'r chwyddiadur maint cerdyn credit hyn yn mynd yn hawdd i'ch poced neu fag, mae'n rhagorol am ddarllen ysgrifen man. Mae hefyd yn dwbli lan fel pren mesur! Hefyd, mae'n clipio i farcio eich tudalen. Mae pob un yn dod mewn waled blastig feddal.

£1.99 -