DATING TWENTIETH CENTURY PHOTOGRAPHS

Despite having been easy to take, 20th-century photographs are not always easy to date. The vast majority of family pictures from the Victorian era were taken in a studio, where props and furniture often gave valuable pointers towards one decade or another. By the 20th-century, more people took their own photos. This volume surveys technical developments, and dating photographs using a selection of illustrations and dating charts.

Pages:  127

Er iddo fod yn hawdd i'w cymryd, nid yw lluniau 20fed ganrif bob amser yn hawdd i'w ddyddio. Roedd mwyafrif helaeth o luniau teulu o'r oes Fictoria yn cael eu cymryd mewn stiwdio, lle'r oedd propiau a dodrefn yn rhoi awgrymiadau gwerthfawr tuag at un degawd neu'r llall. Erbyn y 20fed ganrif, cymerodd mwy o bobl lluniau eu hunain. Mae'r gyfrol hon yn gorchuddio'r datblygiadau technegol, a dyddio ffotograffau gan ddefnyddio detholiad o ddarluniau a siartiau dyddio.

127 o Dudalennau

£6.50 -