KYFFIN WILLIAMS - BRO A BYWYD/HIS LIFE, HIS LAND

A volume to be treasured celebrating the centenary (1918-2018) of the birth of Sir Kyffin Williams RA - his life, his land, in pictures and words.  John Kyffin Williams was an artistic giant, a patriot and one of the great benefactors of Wales. This new edition of the extremely popular illustrated volume in is published to coincide with the centenary of Kyffin Williams' birth - a sincere portrait in words and pictures of the inspired artist.

 

Dyma bortread i'w drysori o fywyd a bro'r cawr celfyddol Syr Kyffin Williams RA ar achlysur dathlu canmlwyddiant ei eni (1918-2018) - a hynny mewn llun a gair. Roedd John Kyffin Williams yn athrylith o arlunydd, yn wladgarwr ac yn un o brif gymwynaswyr Cymru. Cyhoeddir yr argraffiad newydd hwn o'r gyfrol ddarluniadol hynod boblogaidd hon gyd-fynd â chanmlwyddiant geni Kyffin Williams - portread didwyll gweledol ac ysgrifenedig o'r arlunydd ysbrydoledig. 'Teyrnged yw'r llyfr hwn i gyfaill, i ddyn annwyl, i Gymro glew, i ŵr ffraeth llawn hiwmor ac i grefftwr na welir ei debyg.

£15.95 -