KEYRING - KYFFIN WILLIAMS - THE WAY TO THE COTTAGESCYLCH ALLWEDDI - KYFFIN WILLIAMS - THE WAY TO THE COTTAGES

The National Library of Wales has a remarkable collection of Sir Kyffin Williams' original watercolours, drawings and oil paintings.  The National Library has reproduced this wonderful keyring, featuring The way to the cottages.  This item is exclusive to the National Library of Wales shop.

Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru gasgliad nodedig o ddyfrlliwiau gwreiddiol, lluniau a phaentiadau olew gwreiddiol Syr Kyffin Williams. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r cylch allweddi hwn, sydd yn dangos The way to the cottages.  Mae'r eitem hyn yn unigryw i siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

£5.50 -