LEGENDARY POEMS FROM THE BOOK OF TALIESIN

The Book of Taliesin is the most enigmatic and mysterious of the 'Four Ancient Books of Wales'.  This fully revised edition offers an authoritative introduction to the early Welsh poems associated with Taliesin, the legendary bard

Llyfr Taliesin yw'r llyfr mwyaf enigmatig a dirgel o'r 'Pedwar Llyfr Hynafol Cymru'. Mae'r rhifyn diwygiedig hwn yn cynnig cyflwyniad awdurdodol i'r cerddi Cymreig cynnar sy'n gysylltiedig â Taliesin, y bardd chwedlonol

£35.00 -