LIBRI WALLIAE - A CATALOGUE OF WELSH BOOKS PRINTED IN WALES 1546-1820 (SUPPLEMENT)

A supplement of a catalogue of Welsh books and books printed in Wales 1546-1820, comprising in the main a record of minor pamphlets and single sheets, together with additions and corrections to Libri Walliae (pub. 1987), the two volumes to be used together

Pages:  249

Atodiad i gatalog o lyfrau Cymraeg a llyfrau a argraffwyd yng Nghymru 1546-1820, yn cynnwys yn bennaf gofnod o fân lyfrynnau a dalennau sengl, ynghyd ag ychwanegiadau a chywirdeb at Libri Walliae (cyh. 1987), y ddwy gyfrol i'w defnyddio gyda'i gilydd

249 o dudalennau

£15.00 -