MUG - SIR KYFFIN WILLIAMS - I AM THE GREATEST ...

The National Library has reproduced this mug which is decorated with an image of a self portrait of Sir Kyffin Williams on a yellow backround on one side, and "I am the greatest living expert on myself" on the other.  Dishwasher and Microwavable safe.  Exclusive to the National Library of Wales shop.

Mug Height:  8.5cm.

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi atgynhyrchu'r mwg hwn sydd wedi'i haddurno efo delwedd o Hunan Bortread Syr Kyffin Williams ar gefndir melyn ar un ochr, ac "I am the greatest living expert on myself" ar yr ochr arall.   Addas i ficrodon a pheiriant golchi llestri. Ar gael o siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn unig.

Uchder y Mwg: 8.5cm

£8.00 -