NEW COUSINS - HOW TO TRACE LIVING DESCENDANTS OF YOUR ANCESTORS

This fascinating booklet is a guide to descendant searching - looking for living relatives who are also descendants of our ancestors.  Offering tips and guidance using major sources for family research, it also includes instructions of how to conduct descendant searching.

Pages:  32

Mae'r llyfryn diddorol hwn yn arweiniad i chwilio disgynyddion - edrych am berthnasau fyw sy'n ddisgynnydd o'n cnafiaid. Yn cynnig awgrymiadau a chanllawiau gan ddefnyddio prif ffynonellau am ymchwil teulu, mae cyfarwyddiadau ar sut i ddargludo chwilio am ddisgynyddion.

32 o dudalennau

£4.95 -