Olrhain Hanes Bro a Theulu

This volume offers sources to those who wish to trace local and family history in Wales.  Covering records created by local government over the centuries, especially at parish, church and civil levels.  This volume is written in Welsh.

Pages:  276

Mae'r gyfrol hon yn cynnig cyffredinol i'r prif ffynonellau sydd ar gael i'r sawl sy'n dymuno olrhain hanes bro a theulu yng Nghymru. Ceir ymdriniaeth a'r cofnodion a grëwyd gan lywodraeth leol ar hyd y canrifoedd yn enwedig ar lefel y plwyf, yn eglwysig a sifil. Ysgrifennir y llyfr hwn yn Gymraeg.

276 o dudalennau

£12.00 -