POLITICS, RELIGION AND ROMANCE

The letters of Benjamin Flower and Eliza Gould Flower, 1794-1808, transcribed and edited by Timothy D. Whelan. Includes a detailed index, appendices, a selection of black and white photographs and maps

Pages:  418

Llythyrau rhwng Benjamin Flower ac Eliza Gould Flower rhwng 1794 a 1808, wedi'u golygu gan Timothy D. Whelan. Yn cynnwys mynegai manwl, atodiadau, detholiad o luniau a mapiau du a gwyn

418 o dudalennau

£19.99 -