Wales - Jigsaw PuzzleCymru - Pos Jig-so

A quality educational jigsaw puzzle made of thick board, provides an opportunity to develop geographical skills. A 48-piece jigsaw. Suitable for the Foundation Stage, Early Years and Key Stages 1 and 2. Not suitable for children under 3 years of age due to small parts.

Size of Puzzle:  36cm x 28cm

Pos jig-so addysgiadol wedi'i gwneud allan o fwrdd trwchus, cyfle i feithrin sgiliau daearyddol.  Jig-so 48 o ddarnau.  Addas ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1 a 2. Dim yn addas i blant o dan 3 oed achos darnau bach.

Maint y Pos: 36cm x 28cm

£6.99 -